Welkom

Welcome

Deze database bevat het resultaat van mijn genealogische onderzoek naar:

This database contains the results of my genealogical research to:


Toegang tot detailgegevens

De algemene overzichten, zie lint hierboven, zijn vrij toegankelijk. Voor diepere details is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Dit heb ik gedaan omdat er helaas gegevens zonder juiste bronvermelding werden overgenomen. Een gebruikersnaam en wachtwoord zijn aan te vragen via de contactpagina. Mijn excuses voor het ongemak.


Access to detailed data

The general reviews, see ribbon above, are freely accessible. For deeper details is a username and password required. I did this because unfortunately data without proper citation were taken. A username and password can be requested via the contact page. I apologize for the inconvenience.


Hulp gevraagd

Iedereen die aanvullende informatie heeft, bijvoorbeeld foto's, documenten, of andere wetenswaardigheden kan via de contactpagina contact met mij opnemen. Alle informatie zal vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.


Help requested

Please, contact me by the contact page if you have any additional information, pictures, documents or stories. All information will be treated confidential and carefully.


Copyright

Overname van gegevens van deze site is toegestaan met verwijzing naar deze site.


Copyright

Acquisition of data from this site is allowed with reference to this site.


Disclaimer

Gegevens van levende personen zijn afgeschermd. Mocht je van mening zijn dat er toch onjuiste gegevens zijn gepubliceerd, dan verzoek ik je om CONTACT op te nemen.


Disclaimer

Details of living persons are protected. If you believe that there is incorrect data have been published, then I ask you to CONTACT me.