Welkom

Welcome

Deze database bevat het resultaat van mijn genealogische onderzoek naar:

This database contains the results of my genealogical research to:


Hulp gevraagd


Iedereen die aanvullende informatie heeft, bijvoorbeeld foto's, documenten, of andere wetenswaardigheden kan via de contactpagina contact met mij opnemen. Alle informatie zal vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.


Help requested


Please, contact me by the contactpage if you have any additional information, pictures, documents or stories. All information will be treated confidential and carefully.Copyright


Overname van gegevens van deze site is toegestaan met verwijzing naar deze site.Copyright


Acquisition of data from this site is allowed with reference to this site.Disclaimer


Gegevens van levende personen zijn afgeschermd. Mocht u van mening zijn dat er toch onjuiste gegevens zijn gepubliceerd, dan verzoek ik u om CONTACT met mij op te nemen.Disclaimer


Details of living persons are protected. If you believe that there is incorrect data have been published, then I ask you to CONTACT me.